Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда до 30 учебни дни за ученици до 14 г. възраст