Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни