Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни