Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)

Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)

Големина: 436kB

Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)