Учебен план - Прoграмиране на изкуствен интелект 8 клас