План-програма за безопасност на движението по пътищата на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански"