Комисия за безопасност на движението по пътищата към ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" за учебната 2022/2023 година