Комисия за безопасност на движението по пътищата към ПГКНМА "Проф. Минко Балкански"