План за действие при работа в условията на пандемична ситуация, обусловена от разпространението на Ковид -19