Дейности и мероприятия при изпълнение на план-програмата за БДП