Екип

Майя Найденова

Майя Найденова

Директор
Камелия Крумова

Камелия Крумова

Заместник - директор по учебната дейност
Донка Добрева

Донка Добрева

Психолог
Зорница Маркова

Зорница Маркова

Завеждащ административна служба
Цветелина Енчева

Цветелина Енчева

Учител по английски език
Желюена Тодорова

Желюена Тодорова

Учител по английски език
Петя Алексиева

Петя Алексиева

Старши учител по българския език и литература
Миглена Марангозова

Миглена Марангозова

Учител по математика
Теодора Нончева

Теодора Нончева

Учител по информатика и информационни технологии
инж. Людмил Бонев

инж. Людмил Бонев

Учител по ИИТ
Тодор Цветанов

Тодор Цветанов

Учител по ФВС
Виктория Златева

Виктория Златева

Учител по испански език
Тони Димитрова

Тони Димитрова

Учител по философия
Жени Манахилова

Жени Манахилова

Учител по география и икономика
Петър Желязков

Петър Желязков

Учител по история и цивилизации
Тонка Иванова

Тонка Иванова

Старши учител по физика
Станка Георгиева

Станка Георгиева

Учител по биология и здравно образование