Екип

Майя Найденова

Директор

Цветелина Енчева

Учител по английски език

Светлана Димитрова

Завеждащ административна служба

Теодора Нончева

Учител по ИТ