Екип

Майя Найденова

Директор

Камелия Крумова

Заместник - директор по учебната дейност

Донка Добрева

Психолог

Светлана Димитрова

Завеждащ административна служба

Цветелина Енчева

Учител по английски език

Желюена Тодорова

Учител по английски език

Петя Алексиева

Учител по българския език и литература

Миглена Марангозова

Учител по математика

Теодора Нончева

Учител по ИТ

Людмил Бонев

Учител по ИИТ

Тодор Цветанов

Учител по ФВС

Виктория Златева

Лектор по испански език

Тони Димитрова

Лектор по философия

Кремена Атанасова

Лектор по география и икономика

Петър Желязков

Лектор по история и цивилизации

Тонка Иванова

Лектор по физика

Миланка Василева

Лектор по биология и здравно образование