Ръководство

Майя Найденова

Майя Найденова

Директор
Камелия Крумова

Камелия Крумова

Заместник - директор по учебната дейност
Донка Добрева

Донка Добрева

Психолог