Ръководство

Майя Найденова

Директор

Камелия Крумова

Заместник - директор по учебната дейност

Донка Добрева

Психолог