Преподаватели

Неда Русева

Учител по български език и литература

Милена Добрева

Учител по английски език

Цветелина Енчева

Учител по английски език

Любомир Любенов

Учител по математика

Румен Данчев

Учител по информатика и информационни технологии

Донка Добрева

Учител по философия

Ваня Митева

Учител по предприемачество

Йоана Герлимова

Учител по музика

Янита Димова

Учител по изобразително изкуство

Тодор Цветанов

Учител по физическо възпитание и спорт