Теодора Нончева

Теодора Нончева

Теодора Нончева

Учител по информатика и информационни технологии
В ежедневната си работа г-жа Нончева неуморно и изключително успешно проявява взискателност към себе си и към учениците.
За да помогне на своите ученици да разберат бързо променящия се заобикалящ свят, за да научат повече за начина на работа на технологиите и да развиват умения и възможности, за да получават нови идеи и иновации, г – жа Нончева се включва в инициативи, насочени към всички граждани, като така си поставя за цел да представи компютърните науки и дигиталните технологии по забавен и развлекателен начин.

"Добрият учител обяснява.
Най-добрият показва нагледно.
Великите учители вдъхновяват.."
Уилям Артър Уорд

Образование и квалификации

Тракийски университет, гр. Стара Загора
​2017 - 2018
Следдипломна квалификация "Учител"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив
​2014 - 2015
Магистратура: Бизнес Информатика с английски език

Икономически университет, гр. Варна
​2009 - 2013
Бакалавър: Информатика