Петя Алексиева

Петя Алексиева

Петя Алексиева

Старши учител по българския език и литература
Обичам децата и книгите - те са най-смисленото и най-красивото в живота.
Детето е бащата на човека.

Образование и квалификации

Българска филология
квалификация: II ПКС