Камелия Крумова

Камелия Крумова

Камелия Крумова

Заместник - директор по учебната дейност
Всеки може, стига да поиска и да вложи усилие.

За да направиш прерия
са нужни пчела и детелина.
Пчела и детелина
и една мечта голяма.
Дори мечтата само стига,
ако пчела и детелина няма.
Емили Дикинсън

Образование и квалификации

СУ "Климент Охридски", учител по биология и химия