Желюена Тодорова

Желюена Тодорова

Желюена Тодорова

Учител по английски език
Госпожа Тодорова обича балет, опера, театър. Да гледа National Geographic и Animal Panet. Следи кулинарни предавания с интерес.
Обича да пътува и да се потапя в културата на страните, които посещава. Цени честността, трудолюбието и любовта към познананието.
Common sense is not a gift, it’s a punishment. Because you have to deal with everyone who doesn’t have it.

Образование и квалификации

Удостоверение: Развиване на умения и компетентности по чужд език, ориентирани към Общата европейска рамка на езиците.
Удостоверение: Съвременни образователни подходи на основата на индивидуалната психология на Алфред Адлер
PITMAN CERTIFICATE: English for Speakers of Other Languages Higher Intermediate
Удостоверение за повишаване на квалификацията- методика на обучението по БДП в 8-12 клас. Русенски университет “Ангел Кънчев”