Тони Димитрова

Тони Димитрова

Тони Димитрова

Учител по философия
Г-жа Димитрова обича да пътешества и счита, че голямата цел на образованието е да превърне огледалата в прозорци.
Животът е прекрасен!

Образование и квалификации

Висше - магистър, специалност "Право", БСУ;
ТрУ - Стара Загора,
Педагогически факултет,
СДК "учител по специалността";
ПУ "Паисий Хилендарски",
ДКПРПС,
СДК "учител по философия".