Теньо Чаплин

Теньо Чаплин

Теньо Чаплин

Учител-лектор по Теоретично обучение и Професионална подготовка