5 октомври 2020г. - Ден на Стара Загора

След опожаряването на Стара Загора от турците през 1877 година, архитектът от Австро–Унгария Лубор Байер изработва оригинален проект, по който градът да бъде изграден отново. Идеята е Стара Загора не само да възкръсне като феникс от пепелта, а и да притежава свой собствен, неповторим облик. Байер замисля изграждането на града като шахматна структура с прави улици. На 5-ти октомври 1879 година Александър Богориди полага основният камък за възстановяването на Стара Загора. Това място е паметникът в градската градина. Затова 5-ти октомври е празник за старозагорци и повод за гордост. Стара Загора е древен град – на повече от 8000 години, с интересна и драматична история.