Международен младежки център - Стара Загора гостува в часовете по здравно образование

Международен младежки център - Стара Загора гостува в часовете по здравно образование. Моника, Здравко и Весела се опитаха да помогнат на учениците от ПГКНМА да погледнат под друг ъгъл своите емоции и чувства.