Откриване на новата учебна година и сградата на ПГКНМА