Посещение на проф. Балкански в началото на новата учебна 2022/2023 година