Посещение на проф. Балкански в началото на новата учебна 2023/2024 година