Организация

История на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи Стара Загора
Вижте как ще изглежда след приключването на ремонта самостоятелната сграда на нашето училище
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
Правила за прилагане на антикорупционни процедури
ПГКМНА със статут Иновативно училище
Патрон на гимназията, носеща неговото име и идеи