16.09 2021

ПГКНМА е победител в конкурса “Глобално училище”
Училището е отличено в инициативата на Българската платформа за международно развитие в конкурса през тази година.
ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора, е глобално училище - едно от петте български училища - победители в шестия ежегоден конкурс "Глобално училище" на Българската платформа за международно развитие (БПМР) за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани.
Глобално училище

15.07 2021

Откриване на учебната 2021/2022 година в обновената сграда на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански"
На 15 септември 2021 г. в двора на обновената сграда на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански" тържествено бе открита новата учебна 2021/2022 година. Проф. Минко Балкански откри учебната година в гимназията, която носи неговото име.
Откриване 2021/2022

29.07 2021

Промяна на официалния адрес и адреса на сградата, в която се провежда обучението на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански" - ул. "Стефан Сливков" №7
Протокол №24 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.07.2021 г.

27.07 2021

Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. - ПГКНМА със статут ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

28.01 2021

Решение №758 от Протокол №18/28.01.2021г. от заседание на Общински съвет – Стара Загора за даване име на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – Стара Загора

15.09 2020

Първият 15-ти септември, първият ден на едно ново училище, е магия. И ние я изживяхме, заредени за един дълъг и успешен път...
Първият учебен ден на новото старозагорско училище Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализ започна на свято място със свят ритуал.
Ученичката в първия випуск на гимназията Радост Василева се обърна към съучениците си, учителите и гостите: “Днес е един особен 15-ти септември за всички нас, защото започва на свято място – двойно свято: Метоха на храм “Двети Димитър” и мястото, където някога е било “Светиниколското училище”, в което е учил Левски през 1855 и 1856 година. Пеел е и в църковния хор. Особен е и защото точно от тук едно ново училище – нашето училище – “Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализ”, с първите си учители и с пърите си ученици, прави първата си стъпка към бъдещето.
Горда съм, че съм част от този път. Горди сме! Защото първите прокарват пътя!”
Красива молитва с прекрасно песнопение за добър път и красиво бъдеще, благослови пътя ни.
На тържеството присъстваха зам.-кметовете Иванка Сотирова и Красимира Чахова, народният представител Радостин Танев, омбудсманът Надежда Чакърова-Николова, председателят на Комисията по образование към Общинси съвет-Стара Загора Валентина Бонева, общинският съветник Ваня Михайлова, която посвети рождения си ден на благотворителност за училището и събра за него 15 000 лв., представители на фондация “Миню Балкански”, родители и близки на децата.
Г-жа Сотирова се обърна с благодарност към учителите, приели предизвикателството да създават един нов тип образование по една нова програма, към гостите – с молба да продължат да помагат на това ново училище да се утвърди…
С вълнение приветства всички и директорът Майя Найденова, поела отговорността да даде успешно начало на този толкова красив и смислен проект.
Откриване на първата учебна година

07.07 2020

Подписване на споразумение за извършване на съвместна учебна дейност с Тракийски университет – Стара Загора

26.06 2020

Заповед № РД-06-482/26.06.2020г. на Началника на РУО – Стара Загора за утвърждаване на план-прием за учебната 2020/2021г

17.06 2020

Назначаване на Майя Найденова за Директор на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – Стара Загора

21.05 2020

Заповед №РД-14-23/21.05.2020г. на Министъра на образованието и науката за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – Стара Загора

30.03 2020

Решение №177 от Протокол №8/30.03.2020г. от заседание на Общински съвет – Стара Загора за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи – Стара Загора