Бланки ПГКНМА

Декларация от родител за информирано съгласие
Декларация от родител за информирано съгласие
Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик
Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик
Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни
Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни
Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни
Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни
Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)
Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)