Предстоящи обучения и квалификации

Предстоящи обучения на педагогическите специалисти

НЦКСПС - гр. Банкя 6 - 8.VII.2022г. - обучени педагогически специалисти - 1
НЦКСПС - гр.Банкя 10 - 12.VII.2022 г. - обучени педагогически специалисти - 2
21-25.VIII.2022 г. "Заедно в час"- Училища за пример - обучени педагогически специалисти - 6