Прием за учебна година 2024/2025

Специалност: Програмиране на изкуствен интелект

Код за кандидатстване: 3817

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас: Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
Български език и литература *1
Математика*3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
Първи предмет: Математика
Втори предмет: Български език и литература

Учебен план за специалност Програмиране на изкуствен интелект

Специалност: Компютърна графика

Код за кандидатстване: 3818

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас: Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
Български език и литература *1
Математика*3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
Първи предмет: Математика
Втори предмет: Български език и литература

Учебен план за специалност Компютърна графика

Специалност: Приложно програмиране

Код за кандидатстване: 3039

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас: Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
Български език и литература *1
Математика*3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
Първи предмет: Математика
Втори предмет: Български език и литература

Учебен план за специалност Приложно програмиране