Бланки за учебната 2021/2022 година

Декларация от родител за информирано съгласие
Декларация от родител за информирано съгласие
Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик
Уведомително писмо от родител за отсъствие на ученик
Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни
Заявление за отсъствие от родител до класен ръководител - 3 дни
Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни
Заявление за отсъствие от родител до Директор - 7 дни
Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)
Заявление за освобождаване от изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ (за ученици под 16 години)