Материална база

Скъпи ученици и родители, граждани!

Вижте как ще изглежда след приключването на ремонта самостоятелната сграда на нашето училище:
  • Уникална като хората, които ще бъдат в нея и като средата за обучение и възпитание, която изграждаме заедно.
  • Здрава! Като основата, която поставяме за професионалния път на нашите ученици.
  • Красива! Красива като мечтите ни – на ученици, учители и родители. И като бъдещето на възпитаниците на Професионална гимназия по информационни технологии и математически анализи.

А духът в нея ще създадем заедно, нали?
ПГКНМА