Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от ПТП с участие на деца