Глобално училище

Обща информация за проекта

Училището се намира в гр. Стара Загора (170 000 души), един от най-бързо развиващите сеикономически центрове, със силно засилен индустриален профил и дигитални, иновативни и зелени младежки и европейски инициативи, обединяващи местната власт, бизнеса, образователния и научния сектор. Инвестициите и влиянието на кохезионната политика на ЕС в града привличат повече хора да работят и живеят заради спокойствието, наличието на професионално образование, транспорт, туризъм, достъпно здравеопазване.
Както при повечето общности и в гр. Стара Загора се срещат глобални проблеми като бедност и социална несправедливост, идентичност и културно многообразие,
азрешаване на конфликти, човешки права и отговорности, опазване на околната среда и дейности, свързани с устойчивото развитие, липса на пряко участие, ритично мислене и активен интерес от страна на гражданите, развиване на чувство за съвместна отговорност, солидарност и възможности в един променящ се и все по-взаимозависим свят.

Инициативи:
Telerik School Academy на тема “Web програмиране” - област Стара Загора
Звездно лято за учениците от ПГКНМА - https://www.pgknma.com/aktualno/events/zvezdno-lyato-v-
pgknma
Лекции и участие в радио предавания заедно с доброволци на Център за европейски
инициативи.
Европейска седмица на спорта
Европейска седмица на програмирането
Европейската седмица на регионите и градовете
Практически занятия в Тракийски университет
Да помогнем на Крис - благотворителна инициатива в СУ "Иван Вазов"
Мартенички за дом за стари хора
Хранилки за птички
Запознаване с химните и знамената на всички държави
Интернационално Кулинарно състезание
Участие в дискусионен клуб “Предприемачество и иновации за зелени идеи” в сътрудничество с
Тракийски университет, ДИПКУ, ППМГ