Прием за учебна година 2022/2023

Прием след VII клас за учебната 2022/2023 година

специалност: Програмиране на изкуствен интелект

Код за кандидатстване: 3817

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас: Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
Български език и литература *1
Математика*3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
Първи предмет: Математика
Втори предмет: Български език и литература

Учебен план за специалност Програмиране на изкуствен интелект

специалност Компютърна графика

Код за кандидатстване: 3818

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас: Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
Български език и литература *1
Математика*3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
Първи предмет: Математика
Втори предмет: Български език и литература

Учебен план за специалност Компютърна графика

специалност: Приложно програмиране

Код за кандидатстване: 3039

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас: Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
Български език и литература *1
Математика*3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
Първи предмет: Математика
Втори предмет: Български език и литература

Учебен план за специалност Приложно програмиране

Необходими документи при записване

За записване в ПГКНМА са необходими следните документи:

*Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
*Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар – оригинал
*Медицинска амбулаторна карта – оригинал
*Акт за раждане/лична карта - копие
*Четири надписани актуални снимки (размери 3,5см./4,5см.) – учениците трябва да са облечени в бяла риза

При подаване на документи за записване в ПГКНМА е желателно предварително попълване и подписване на следните документи:

*Заявление до директора –по образец
*Декларация за обработка на лични данни за записване в VIII клас –по образец
*Информационна карта –формуляр

Галерия със снимки на ученици с униформено облекло
Място на записване: ул. "Стефан Сливков" 7
Работно време на комисията: от 08:00 до 17:00 часа
Периоди на записване:

12 юли 2022 г. - обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

Първо класиране: 13-15 юли 2022 г.
Второ класиране: 21-22 юли 2022 г.