ПГКМНА със статут Иновативно училище

ПГКМНА със статут Иновативно училище

Решение № 523 на Министерски съвет от 22.07.2021 г. (публ. 27.07.2021 г.)