Проект „ЕРАЗЪМ+“ – 2023-1-BG01-KA122-VET-000116775 „Програмисти на изкуствен интелект - технологичните магьосници на бъдещето“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици, Уведомяваме всички ученици от 10 клас, че нашето училище спечели проект „ЕРАЗЪМ+“ – 2023-1-BG01-KA122-VET-000116775 – „Програмисти на изкуствен интелект - технологичните магьосници на бъдещето“, с цел провеждане на производствена практика в гр. Лисабон, Португалия. Критерии за подбор на ученици: - Точки по АЕ. - Точки по ПП – решаване на задачи. - Среден успех от I срок. - Среден успех от 9 клас. - Наличие на санкция.