Иновативно училище

Обща информация за проекта

Обучението по „Игри и Програмиране“ е насочено към развитие на логическо и алгоритмично мислене, разширяване и допълване на знанията за устройство на компютрите. По време на обучението учениците ще се запознаят с някои програмни езици и ще добият умения да решават математически задачи като ги използват. Изграждат се нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области. Ще се използва интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и "обучение чрез правене".

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:
Логика и Математика и Програмиране с Java

В темата „Логика и Математика“ учениците се добиват нови знания в областта на дискретната математика. Засегнати са само основни елементи, съобразени с възрастта на учениците. Разглеждат се основите на пропозиционална логика и графи. Те са необходими на учениците за да могат да съставят алгоритми и изграждат стратегии.

В темата „Програмиране с Java” учениците се запознават с различни езици за програмиране и по-специално с Java. Въпреки, че Java е обектно-ориентиран език, в програмата е предвидена работа само с основни типове данни и оператори. Изборът на езика за програмиране Java е направен въз основа на съвременните тенденции в информатиката, и е съобразен с възможностите за използване на научения материал в следващите етапи на обучение по информатика. Предвидена е работа с интерактивни системи за обучение на Java с помощта на платформите на JetBrаins Academy и www.code.org.

Методи на преподаване:

Всяко занимание започва със упражнения и игри за повишаване на концентрацията и развиване на паметта. Повечето от упражненията са с възможност за работа в екип (отбор) и освен за подобряване на когнитивните умения, могат да способстват за изграждането на хармонична и позитивна учебна среда. След кратко анализиране на резултатите се преминава към занимателните задачи.

Занимателните задачи са подбрани съгласно темата, когато това е възможно. За тяхното осигуряване са използвани различни източници, сред които 525 главоблъсканици - Хенри Дюдни, Гимнастика за ума: 300 главоблъсканици, Норман Съливан, и др. За тази част от занятието са предвидени около 25-35 мин (включително за анализ на решенията).

Освен занимателните задачи, за нуждите на проекта е разработени занимателен електронен тест, съставен от 30 логически задачи. Тъй като задачите се подбират случайно в момента на извикване на теста, това дава възможност за неговото многократно решаване. При решаването му е възможно децата се разделят на групи по няколко човека. е 35 мин. Тъй като времето за решаване на теста е прекалено кратко за успешното решаване на всички задачи - 35 мин., помощта на всеки от участниците е важна за постигането на добър резултат за цялата група.

След кратка почивка се преминава към темата на урока. Предвидените теми са в областта на математиката и информатиката, като съдържанието им е съобразено с възрастта на учениците. Много от темите се изучават по-подробно в съответните дисциплини в горните класове и висшите училища. Затова са засегнати само основни моменти, но те дават на учащите възможност да свържат изучавания материал в цялостна логическа последователност.

Очаквани резултати:
Заниманията в часовете на групата по интереси са насочени към усвояване на основни знания за алгоритми и математически модели за решаване на задачи по информатика.
Да придобият първоначални практически умения и познания в областта на информатиката.
Да се стимулира участие в общински и национални конкурси и състезания.

Математически и логически игри

Да употребяваме игри за развитие на математическите умения Игрите могат да помогнат на учащите се да практикуват сравнения, броене и да усвояват изчислителни навици като удвояване, събиране, изваждане и съставяне на таблици. Някои игри съчетават тези умения със стратегия и това може да помогне на учащите се да развият умения за решаване на проблеми. Детските настолни игри или доминото могат да се употребяват когато родителите учат децата си да смятат.

Играта Ним
Пъзел 15
Магически квадрат
Морски шах
МатСкрабъл
Комбинация 9
Домино
Игри с десет зара
Господарката на капитана
Морска битка
ТанГрама
ДаМат
Тегления
Мелница

Games for the Brain

Игрите могат да бъдат полезни за мозъка. Установено е, че пъзели, кръстословици и пъзели с числа подобряват когнитивната функция при възрастните хора. Междувременно някои проучвания показват, че настолни игри, шах, пулове и аналогови игри изглежда помагат за подобряване на скоростта на обработка на мозъка и паметта.

BrainGymmer
- игри за възприятие, скорост, концентрация, логика и памет

GamesForTheBrain - игри за развитие на логическото мислене на различни езици

Lumisity - предизвикателства и тренинги за ума

Логически лабиринт - code.org

Code.org® е организация с нестопанска цел, посветена на разширяване на достъпа до компютърни науки в училищата и увеличаване на участието на млади жени и ученици от други слабо представени групи. Нашата визия е всеки ученик във всяко училище да има възможност да учи компютърни науки, точно като биология, химия или алгебра. Ние предлагаме най-широко използваната учебна програма за преподаване на компютърни науки в основното и средното училище, а също така организираме годишната кампания „ Часът на кода “, която е ангажирала 10% от всички ученици в света. Code.org се поддържа от щедри дарители, включително Amazon, Facebook, Google, Infosys Foundation, Microsoft и много други.

code.org - проекти

Таблица на Шулте

Schulte Table

По време на тренировката се активизират челните лобове на мозъчната кора. Това осигурява повишаване на ефективността на всички интелектуални процеси, протичащи в мозъка в процеса на вземане на решения от човек.

Какво представляват таблиците на Шулте? Най-често това е таблица от 5х5 клетки, в която произволно са поставени числа от 1 до 25. Таблица е разработена за изследване на свойствата на вниманието.

Първоначално и сега се използва от психолози за различни изследвания. А в процеса на работа с тези таблици е открито, че разглеждането им по определен начин оказва много добър ефект върху развитието на паметта и вниманието на човек.

Таблици на Шулте: развиване на внимание

На първо място, когато работи с таблици на Шулте, човек развива обемно (паралелно) внимание, т.е. символите във вашето зрително поле се възприемат от вас едновременно и не се четат подред.

Същността на работата с таблиците е в последователното намиране на всички числа от 1 до 25 с поглед и това трябва да се направи за възможно най-кратко време.

1. Поставете таблиците на Шулте на удобно разстояние от очите, както поставяте книга за четене – на 30-40 см.

2. Намерете квадрата, разположен в центъра на таблицата и си представете, че има точка в самия му център – трябва да фиксирате погледа си там.

3. След това, фиксирайки погледа си в центъра на таблицата, опитайте да видите числото 1. Необходимо е именно да „видите“, а не „да намерите с поглед“. Основната задача е да намерите клетката с числото 1, без да движите очите си.

4. Веднага щом направите това, бавно, като продължавате да фиксирате погледа си в центъра, потърсете двойка и т.н.

Редовните упражнения с таблиците на Шулте дават забележимо увеличение на обема на паметта и, което е може би по-важно, значително увеличават скоростта на обработка на съдържащата се в нея информация.

MineCraft Project - Nature PowerStation

MineCraft Project - Purification Station

MineCraft Project - FarmLab

MineCraft Project - AuroraReserve