Прием за учебна година 2020/2021

Прием след VII клас за учебната 2020/2021 година

ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ (КОД: 3039)

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
1 паралелка
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас:Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
  • Български език и литература х1
  • Математика х3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
  • Първи предмет: математика
  • Втори предмет: БЕЛ

СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ (КОД: 3040)

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
1 паралелка
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас:Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
  • Български език и литература х1
  • Математика х3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
  • Първи предмет: математика
  • Втори предмет: БЕЛ
Заповед РД-06-482/26.06.2020г за утвърждаване на държавен план-прием в осми клас за учебната 2020/2021 година от Началника на РУО-Стара Загора
Заповед №РД-06-482/26.06.2020г за утвърждаване на държавен план-прием в осми клас за учебната 2020/2021 година от Началника на РУО-Стара Загора
График на дейностите по приемането на ученици
График на дейностите по приемането на ученици

Необходими документи