Прием за учебна година 2021/2022

Прием след VII клас за учебната 2021/2022 година

ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ (КОД: 3039)

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
1 паралелка
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас:Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
  • Български език и литература х1
  • Математика х3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
  • Първи предмет: математика
  • Втори предмет: БЕЛ

СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ (КОД: 3040)

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
1 паралелка
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас:Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
  • Български език и литература х1
  • Математика х3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
  • Първи предмет: математика
  • Втори предмет: БЕЛ

Необходими документи при записване

За записване в ПГКНМА са необходими следните документи:

*Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
*Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар – оригинал
*Медицинска амбулаторна карта – оригинал
*Акт за раждане/лична карта - копие
*Четири надписани актуални снимки (размери 3,5см./4,5см.) – учениците трябва да са облечени в бяла риза

При подаване на документи за записване в ПГКНМА е желателно предварително попълване и подписване на следните документи:

*Заявление до директора –по образец
*Декларация за обработка на лични данни за записване в VIII клас –по образец
*Информационна карта –по образец
Място на записване: ул. "Ген. Гурко"102, фоайе на трети етаж
Работно време на комисията: от 08:00 до 17:00 часа
Периоди на записване:

Записване след първо класиране: 14 юли – 16 юли 2021г.
Записване след второ класиране: 21 – 22 юли 2021г.
Записване след трето класиране: 30 юли 2021г.