Прием за учебна година 2021/2022 проект

Прием след VII клас за учебната 2021/2022 година - ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ (КОД: 3039)

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
1 паралелка
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас:Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
  • Български език и литература х1
  • Математика х3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
  • Първи предмет: математика
  • Втори предмет: БЕЛ

СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ (КОД: 3040)

Дневна форма на обучение
Срок на обучение: 5 години
1 паралелка
Брой места: 26
Интензивен чужд език в VIII клас:Английски език

Балообразуване:
1. Изпити(НВО):
  • Български език и литература х1
  • Математика х3

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование
  • Първи предмет: математика
  • Втори предмет: БЕЛ

Необходими документи

*Заявление до директора – по образец
*Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
*Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар – оригинал
*Четири актуални снимки (размери 3,5см./4,5см.) – учениците трябва да са облечени в бяла риза или тениска