Продължаване на обучението в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ – гр. Стара Загора

Допълнителна информация

ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ – гр. Стара Загора предлага възможност за
образование в VIII и IХ клас за учебната 2021/2022 година по следните професии:
  • ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
  • СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ


За повече информация, задайте въпросите на имейла на училището director@pgknma.com