Учител по математика

Учител по математика
Свободно работно място за учебната 2021/2022 година
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.09.2021г.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ: 20.08.2021г.
ДО: 27.08.2021г.

В СГРАДА НА: ПГКНМА, град Стара Загора, община Стара Загора
АДРЕС: ул. "Ген.Гурко"102, приемане на документи от 08:30 до 16:00 часа

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0885456553

*Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Обява за свободното работно място за учител по математика в РУО - Стара Загора

Изтеглете "Заявление за заемане на длъжността"