Партньори

Община Стара Загора

Град на поетите, правите улици и липите!
Днес град Стара Загора е красив и динамично развиващ се индустриален град, университетски център, с много научни и културни институти.

Град с достойно минало, изправен пред предизвикателствата на бъдещето.